Influensavaksine 2023

Pasienter over 65 år eller yngre med risikofaktorer for alvorlig forløp med influensa kan få satt influensavaksine på legekontoret. Ta kontakt på helsenorge.no for å bestille time til vaksinering.

Øvrige pasienter må ta kontakt med apotek for å få influensavaksine
Dersom du skal ta blodprøver uten å ha vært hos lege samme dag må det gjøres timebestilling. Dette kan gjøres ved å skrive til oss via www.helsenorge.no

Hva vil du gjøre?

Åpningstider:
Mandag – Torsdag 08:30 – 15:30
Fredag 08:00 – 15:00

Telefontid:
Mandag – Torsdag 08:30 – 10:30 og 13:30 – 15:00
Fredag: 08:00 – 10:30 – og 13:30 – 15:00

Vi ønsker primært all kontakt med oss via www.helsenorge.no
Via www.helsenorge.no kan du både bestille legetime, bestille resepter
samt komme i direkte kontakt med legen via e-konsultasjon.

Om Oss

Bragernes legesenter holder til på Bragernes torg 6 A, 3017 Drammen. Legesenteret har i dag 5 ansatte.
Befolkningen skal normalt henvende seg først til sin fastlege ved all kontakt med helsevesenet. Bragernes Legesenter AS legger derfor vekt på at tilgjengeligheten skal være god

Tjenester og priser

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min10
Sykebesøk på dagtid/kveld223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud58
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment57
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen116
 Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.64
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.97
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.138
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.189
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist168/273
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad
Telefon/VideokonsultasjonSamme pris som for legebesøk
Legeerklæring ved søknad om førerkort650kr
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine?
Enkel legeattest?
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)?
Legeerklæring ved fritidsdykking?
Andre legeerklæringer
Beskrivelse