https://www.helsenorge.no/

Det anbefales å logge inn via https://www.helsenorge.no/ for å komme i kontakt med oss. Her kan du blant annet både bestille legetime, bestille resepter samt komme i direkte kontakt med legen
via e-konsultasjon.

Vi benytter oss også av helsenorge til kommunikasjon med våre pasienter.