Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min10
Sykebesøk på dagtid/kveld223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud58
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.64
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.97
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.138
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.189
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist168/273
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad

Telefon/Video konsultasjon

Telefon/VideokonsultasjonSamme pris som for legebesøk

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort750kr
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine?
Enkel legeattest?
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)?
Legeerklæring ved fritidsdykking?
Andre legeerklæringer?
Beskrivelse?